Sven Lindqvist – Myten om Wu Tao-tzu

Tillbaka till recensioner

Sven Lindqvist - Myten om Wu Tao-tzu

Genom att blanda inslag av analys, essä, dikt och reportage har Sven Lindqvist lyckats skriva en bok som sticker ut från många andra reseskildringar.

Boken tar avstamp i frågan ”Kan man gå in i ett konstverk och leva där?”. Det finns en myt om den kinesiske konstnären Wu Tao-tzu som en dag stod framför en av sina målningar. När han klappade i händerna öppnades de målade portarna och han steg in för att aldrig mer återvända. Ur denna myt föddes Sven Lindqvists intresse för konsten. Läsaren får följa med författaren till Kina och Indien och in i litteraturen när han försöker finna svaret.

Det jag uppskattar med boken är att den ger läsaren två olika sorters resor. Det finns den konkreta resan genom Kina och Indien där vi följer Sven Lindqvist. Han lyckas i denna del att återge stämningar och situationer genom att fokusera på detaljer. Vi får följa med på små korta inhopp i hans liv, men aldrig på hela resan. Till exempel en kortfattad skildring där Lindqvist försvinner som individ när han blir en del av en gigantisk folkmassa under kinesiska nyåret. Ingen kan röra sig ensam, utan alla måste röra sig som en stor varelse.

Den andra resan är de litterära analyser som Lindqvist återvänder till genom hela boken. Herman Hesses roman Glaspärlespelet blir en plats att besöka när analysen för oss in i nya världar.

Tyvärr blir boken mer en brygga mellan litterära verk och Sven Lindqvists syn på dem, än att vara en självständig bok. Texten bygger på att referera och analysera andra böcker och gör det med bravur. Den inblick som läsaren får till de utomstående verken är lagom. Dessvärre blir Lindqvist själv otillräcklig som knutpunkt för boken när vi aldrig riktigt får lära känna honom. Om jag hade fått mer förståelse för Lindqvist själv hade hans teser om litteratur och konst lämnat större intryck.

Jag vet inte om det är möjligt att gå in i ett konstverk eller inte, men Myten om Wu Tao-tzu skapar en egen liten värld där Sven Lindqvist verkligen kunde leva om han själv var mer närvarande.

Sven Lindqvist
Myten om Wu Tao-tzu
Bonnierpocket 2013 (utgavs första gången 1967)

2 thoughts on “Sven Lindqvist – Myten om Wu Tao-tzu

  1. Pingback: Sture Dahlström – Gökmannen | Bokfantomen

  2. Pingback: Carl-Johan Vallgren – Havsmannen | Bokfantomen

Comments are closed.